O co chodzi z tym coachingiem ?

O co chodzi z tym coachingiem ?

 

 

 

Definicja jednego z podejść coachingowych – CoachWise mówi:

Wspomaganie osób i organizacji

w osiąganiu tego, co dla nich ważne

bez mówienia im co robić

ani robienia tego za nich

To czym w końcu się zajmuje?

succes

Na przykład:

wspomaganiem naturalnych procesów:

planowania, wyznaczania celów, poszukiwania zasobów, uczenia się ….

poprzez ich przyspieszanie, nazywanie, klarowanie, modyfikację …

A czym nie jest?

Nie jest:

  • rozmową na temat wyników pracy
  • negatywną informacja zwrotna
  • podwójną” wizytą sprzedażową, np. kierownika z przedstawicielem.
  • inną formą terapii
  • rozmową dwojga przyjaciół
  • wyłącznie rozmową motywacyjną
  • przypadkową rozmową na ważny temat

Co więc powoduje że coaching działa?

Proces

Za „działanie” procesu odpowiada kilka elementów. Jednym z ważniejszych jest koncentracja na 1 temacie przez określony czas, temat ten jest silnie definiowany w kontrakcie coachingowym na pierwszej sesji i stanowi swojego rodzaju parasol dla pojedynczych sesji, które to powinny mieć związek z ty procesu. Fokus na 1 zagadnieniu bardzo dopomaga realizacji celu. Kolejnym elementem jest accountability – bycie odpowiedzialnym za realizację zadań pomiędzy sesjami, czyli już nie na wygodnym fotelu coachingowym, ale „w realu” czyli w świecie rzeczywistym klienta. Każda sesja, niezależnie czemu była poświęcona, powinna zakończyć się zobowiązaniem, od omówienia którego zaczyna się kolejna sesja, chyba, że…klient potrzebuje inaczej.

Celowość

Nie bez znaczenia jest też sposób definiowania celów w coachingu. Z jednej strony dobrze żeby były one zgodne ze starym dobrym standardem SMART,

Czyli

S pecyficzne – konkretne, z podanymi przykładami

M ierzalne – z liczbami i nazwanymi zachowaniami

A mbitne dla klienta (nie dla coacha)

R ealne – choć ciągle możliwe do osiągnięcia (w strefie wpływu klienta)

T – time-bounded – osadzone w czasie ( z podaniem dokładnej daty).

Jednak doświadczony coach będzie sprawdzał z klientem również, na ile ten cel jest dla niego:

S – significant – relatywnie ważny dla klienta

M – motivating – osobiście motywujący go do działania

A – awesome – wyjątkowy, niezwykły

R – resonating – rezonujący z nim

T – ouching – dotykający jego wartości

Unikalna relacja partnerska

Niespotykana w innych relacjach. Bycie partnerem na 100% – nikt nie jest wyżej, nikt nie jest niżej. Są różne odpowiedzialności ale partnerstwo obowiązuje obydwie strony, przez cały czas trwania realcji. W jakim celu? W jednym – aby klient osiągnął cel.

Czego może dotyczyć w biznesie?

Najczęściej dotyczy tematów przywódczych, zarządczych, związanych z budowaniem zespołów, komunikacją, asertywnością, kreatywnością i generalnie przechodzeniem przez zmianę.